Zahradnictví U soudu

Česká Lípa

Zahradní centrum
Česká Lípa


(v zadní části
areálu dvora)


Otevírací doba


Pondělí - Pátek 
800 - 1600

Sobota
800 - 1200


Děčínská 364
470 01 Česká Lípa 

Mobil prodejna: +420 724 814 699
 
Mobil služby a údržba
zeleně: +420 602 489 528


E-mail: info@zahradnictviusoudu.cz  

 

  • péče o travnaté plochy - sekání, mulčování, chemické odplevelení, regenerace a zakládání travnatých ploch výsevem nebo travním kobercem

  

  • péče o keře a stromy-tvarovací řez keřových porostů a živých plotů, zdravotní a zmlazovací řez, prořezávka ovocných stromů

 

  • návrhy parkových úprav a okrasných zahrad včetně realizace, výsadba stromů a keřů pro parkové potřeby a tvorbu krajiny

 

  • kácení stromů, likvidace nežádoucí vegetace (náletových dřevin) mechanickou i chemickou cestou, frézování pařezů, terénní úpravy pomocí UNC

 

  • návrh řešení zeleně, realizace a údržba firemních objektů